Silajlık Mısır

Silajlık Mısır - BURSA

Besicilikle uğraşanların en sıkıntı duydukları dönem, yeşil ve sulu taze yemin bulunmadığı yaz ve kış aylarıdır. Bu yüzden silaj yapılmadan ekonomik bir hayvancılık düşünülemez. Yeşil yapraklı ve suca zengin olan bitkilerden silaj yapılır. Ama çok tercih edilen mısır silajıdır. Kolay sıkışma özelliği nedeniyle kolayca silolanabilir. Ayrıca enerjice zengin olmasından dolayı geviş getiren hayvanlar mısır silajını zevkle yemektedir. Mısır silajı yapımı için öncelikle silajlık mısırın ekimi yapılacaktır. Bölgelere göre değişmekle birlikte genellikle nisan-mayıs ve haziran-temmuz aylarında silajlık mısır ekimi yapılır. Mısırın toprak üstü aksamı büyük olduğu için su ihtiyacı da fazladır. Bu nedenle bolca sulanmalıdır. Silajlık mısırın hasat edilmesi için 3 ay kadar beklemek gerekir. Bu sürede daneler süt olumu döneminden hamur olumu dönemine geçmektedir. En iyi silaj bu dönemde yapılır. Silajlık mısır silaj makineleriyle hasat edildikten sonra, daha önceden hazırlanmış olan silo çukurlarına doldurulur. Traktör yardımıyla üzerinden geçilerek iyice sıkıştırılır. Bitki hücreleri silolama sırasında tam olarak ölmez. Bu nedenle ortamdaki oksijeni tüketip karbondioksit üretirler. Bu esnada ortamdaki diğer mikroorganizmalar faaliyetlerini artırarak ürünün mayalanmasına neden olurlar.

En Çok Okunanlar
İyi bir silaj yapımı için silonun özelikleri de önemlidir. Çok çeşitli silo tipleri vardır. Kullanılacak ürünün miktarına göre bir silolama yöntemi belirlenir. Az miktarda silaj yapılacaksa toprak üstü silolama tercih edilebilir. Çukur açarak yapılan silolama da çok kullanılmaktadır. Silaj yapılacak ürünü alacak büyüklükte bir çukur hazırlanır. Silajlık ürün bu çukurlara doldurulur. Traktör yardımıyla iyice sıkıştırılır. Daha sonra üstleri hava almayacak şekilde plastik bir örtüyle örtülür. Silo kapatıldıktan sonra 45-60 gün kadar beklenir. Bu süre sonunda mısır silajı kullanıma hazır hale gelir. Mısır silajı et ve süt sığırları başta olmak üzere koyun ve atlar için de kullanılan çok önemli bir kaba yemdir.