Silajlık Mısır

Mısır Silajı Neden Önemlidir

Tarihçesinde büyük önemi olan silaj yapımının tarihi çok eski çağlara dayanılıyor. O dönemlerin hem tahıl danelerinin hem de yeşil bitkilerde silolanması bilinir. Mısır da bulunduğu eski duvar resminde M.Ö. 1000-1500 yılları Mısır
0.0 (0 oy)
Mısır Silajı Neden Önemlidir

Tarihçesinde büyük önemi olan silaj yapımının tarihi çok eski çağlara dayanılıyor. O dönemlerin hem tahıl danelerinin hem de yeşil bitkilerde silolanması bilinir. Mısır da bulunduğu eski duvar resminde M.Ö. 1000-1500 yılları Mısır’lıların bitkisel ürünlerin de silolandığı gösterilmektedir. Romalılarda bu ise, kalmış bazı yazıtlarda; Akdeniz ülkelerinde yeşil yemlerle kuyulara doldurulup saklandığı söylenmektedir.

Yeşili ve suyuyla zengin yemler,
 havasız alanlarda süt asidinin oluşturduğu bakterileri yardımıyla fermantasyona uğratılıp saklanmasına silolama, bu veri işlemin sonunda elde edilen yeme de silo yemi yada silajı denir. Silajı hayvan turşusu olarak da tanımlanmaktadır. Silaj, geviş getirenler (örneğin sığır ve koyun gibi hayvanlar) için besin değeri yüksek katkı yemi olmasıdır. Ambalajlandığı şekli gibi nem ve kötü kokusundan etki etmez. Hasat edip yeşil ve taneli mısırlar fermente edilmiş şeklidir. Bu fermenteler ve silolar yada silaging, ambara koyma adı verildiğinden oldukça bir süreç ister. Tüm yeşil bitkiler (sadece tahıl) kullanılıp mısır ve diğer tahıllar da dahil edildiği üzere çim bitkisinden, silaj fazla tarla bitkisinden de yapılmaktadır. (Yulaf, yonca, kuru ot). Silaj, hayvancılığın gelişmesinde, süt üretimi için yüksek verimliliğini sağlayarak hayvanların kullanımına düşünülüp yem giderleri, silaj yemler ile beslenmesiyle birlikte gelişir.

Silajlık biçim dönemi, gelen bir yem bitkisi silaja hazır olmasıdır. Genellikle mısır ve sorgum gibi sulanmış bitkilerin silajında, tarlaların biçime engel olacak sulama setleri bozulur ise, düzlenip tarla biçime hazır edilmesi gerekir. Silaja başlanmadan öncelikle sabit beton siloya sahipseniz içini güzelce temizleyip oluşan çatlaklar sıvanıp kapatılır. Silajın yapılacak yere 3,5-4 m genişliğinde ve boyunun da yapacağınız silajın büyüklük çapına göre bir uzunlukta 5-10 cm kalınlığına ve sap-saman olarak serilmesidir. Saman silajın toprakla oluşan temasını önleyecektir. Yere özellikle bir naylon örtü sermeye gerek kalmaz. Römorkların da 2 dingili, 4 tekerleği, ek olarak kapak yada ince delikli tel kafesle çevrili olması gerekmektedir. Biçilen silajlık bitkileriyle dolmuş römorklar ayrıyeten bir traktörde arka kısmına bağlanıp silaj yapılması yere siloya götürülerek boşalması sağlanır.

Verimli bir besicilik, yapmanın en önemli şartından biride hayvanların dengeli beslenmesi olacaktır. Taze yeşil ve suyla zengin bitkiler ile beslenen hayvanların besi ve süt değerleri de yüksek olmasıdır. Fakat son aşamalarda hayvanlarda taze yeşil bitkiler ulaştıkları meraların sayısı da fazlasıyla azalma görülmüştür. Bu duruma ilave olarak yaz aylarında ve kış aylarında da yeşil yem bulmak zorlaşmıştır. Bu sebeple besicilikte hayvanlarında yeterli besin almayarak silaj yemi temin etmek için uğraşılmıştır. Silaj yemi, yeşil yemlerin havasız alanlarda sıkışarak turşu yapılan bir yemdir. Silaj yemi yapılırken bitkilerin vitamin değerlerinde azalma olduğunda uzun süreliği tazeliğini korumasıdır. Güzel koku olarak ve lezzet tadıyla hayvanlara bu yemi sevdirerek ve iştahla yemesidir. Hayvanlar yediği bütün yeşil bitkilerden silaj yapılmaktadır. Tabii en kalite ve ekonomik silaj mısır bitkisinden olmasıdır.

Hayvansız silaj düşünülemez, sığır, manda, koyun, keçi gibi, geviş getiren hayvanların beslenmesi, kaba yemlerinin büyük önem taşımasıdır. Bu hayvanların sindirim sisteminin kaba yem olmasıyla, bol ve ucuz oluşu genelinden daha masraflı olan kesif yemlerinin kullanılması biraz daha düşürür ve işletmeciliğe büyük ekonomik kazançlar sağlamasıdır. Yemle alakalı masraflarda, toplamı işletmecilik masrafların %60-70’ini bütünleştirmesidir. Silaj amaçlı yetiştirilecek mısırın ekim tarihinin belirlenmesi için ilk ve son don tarihleri, hava sıcaklığı ve ön bitkinin tarlayı terk ettiği tarihin bilinmesinin önemi büyüktür. Şayet toprak işleme yöntemleri, mısırın ana ve ikinci ürün olarak ekimi ile ön bitkinin durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Genelde bu bölgelere göre değişiklik gösterip, sulanan alanlarda ürün olarak silajlık mısır ekimi; Nisan ve Mayıs olarak, ikinci ürün ekimi ise Haziran ve Temmuz ayları olmasıdır.